مهدی مزیدی شرف آبادی

استاد مهدی مزیدی شرف آبادی

رتبه اول روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، عضویت 5 ساله بنیاد ملی نخبگان، درصد 85 زبان تخصصی روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد و سابقه تدریس خصوصی درس‌های آمار و روش تحقیق در روانشناسی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار ریاضی زبان تخصصی مهندسی صنایع روش تحقیق اقتصاد کنکور سراسری

شهرهای تدریس

یزد - یزد تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی آمار و روش تحقیق در روانشناسی، زبان تخصصی روانشناسی و کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی 92-90
  • رتبه 16 منطقه دو، 46 کشوری در کنکور سراسری 1388
  • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه شهیدبهشتی (مهر 88 تا خرداد 92)
  • رتبه اول دوره کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی، معدل کل 19.23
  • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور، مهر 88 تاکنون

نظرات شاگردان