مهدی مهری

استاد مهدی مهری

تدریس خصوصی دروس زیست و شیمی دبیرستان توسط فارغ التحصیل رشته بیوتکنولوژی یکی از برترین دانشگاه های ایران و مدرس دبیرستان و دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

بیوشیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی و آزمایشگاه 1

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و مدرس دبیرستان در مشهد و دانشگاه و موسسات نواختران و یکان هستم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

افتخارات تحصیلی

  • دارای گواهینامه دوره آموزش عالی آزاد استخراج DNA از گیاه در کالج دانشگاه فردوسی مشهد
  • دارای گواهینامه کارگاه روش های نوین در ژنومیکس آماری کاربردی (تنوع ژنتیکی و نقشه یابی ارتباطی) در بخش بیوانفورماتیک پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
  • تدریس خصوصی دروس دبیرستان در تمامی مقاطع
  • تدریس و دبیرستان و دانشگاه
  • دارای 3 مقاله علمی پژوهشی در زمینه تولید داروهای نوترکیب
  • عضو انجمن ملی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران

نظرات شاگردان