مهدی قوی پیکر

استاد مهدی قوی پیکر

مدرس با سابقه ریاضیات

تدریس دروس ریاضیات توسط مدرس با سابقه موسسات تهران توسط مهندس برق ( فارق التحصیل از دانشگاه صنعتی شیراز) با مثال های کاربردی مشکلات خودرا با ریاضیات حل کنید. نگران سختی دروس نباشید و تماس بگیرید.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شیراز

نظرات شاگردان