محمد علی نقدی نسب

استاد محمد علی نقدی نسب

تدریس مفهومی شیمی در سطوح پایه و حرفه ای

تدریس موثر و حرفه ای شیمی کنکور و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان