مصطفی زمانی رودبارکی

استاد مصطفی زمانی رودبارکی

تدریس دروش شیمی دبیرستان و دانشگاه توسط رتبه 3 کنکور ارشد شیمی و رتبه 11 المپیاد کشوری شیمی و فارغ اتحصیل دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری خوردگی و اکسیداسیون کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی آلی

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی دکترای زیست مواد دارویی، وزارت بهداشت. سایر موارد قابل تدریس: اصول محاسبات شیمی، شیمی خوردگی فلزات، اصول تصفیه آب، کاربرد طیف سنجی و دروس شیمی مربوط به کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزات بهداشت

نظرات شاگردان