مسعود یوسف زاده

استاد مسعود یوسف زاده

ریاضی را مفهومی فرا گیرید

ریاضی (دبستان | راهنمایی | دبیرستان) هزینه اولین جلسه تدریس فقط 20000 تومان است.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

یزد - یزد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان