مسعود یوسف نیا

استاد مسعود یوسف نیا

تدریس مفهومی ریاضیات توسط دبیرسمپاد،ومدرس دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


منظم وجدی درتدریس ام،درمقابل انتظارهمراهی ازسوی متعلم دارم،به عبارتی ادامه جلسات درصورت فراگیری متعلم وسعی درانجام تکالیف مربوطه است

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • تدریس درمرکزاستعدادهای درخشان،دانشگاه علوم فضایی،ودبیرستان علامه طباطبایی

نظرات شاگردان