مژگان یاری

استاد مژگان یاری

تدریس زیست شناسی دبیرستان

در خصوص مبحث گسترده زیست شناسی دبیرستان و کنکوری تدریس می نمایم. تدریس به صورت کاملاً تشریحی و استدلالی می باشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زمین شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

کرمانشاه - کرمانشاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه رازی کرمانشاه

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی و آموزشگاهای شهر کرمانشاه...

نظرات شاگردان