کاربر استادبانک

مهدی تیزنوبیک

تدریس دروس برق-الکترونیک توسط مدرس دانشگاه و دانش آموخته کارشناسی ارشد برق-الکترونیک از دانشگاه شهید چمران

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

مخابراتماشین های الکتریکی 1 و 2سیگنال ها و سیستم هاسیستم های کنترل خطیشبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترلکنترل اتوماتیکالکترونیک دیجیتالمدارهای مخابراتیمدارهای الکترونیکیمدارهای مجتمع CMOSمدارهای پالس و دیجیتالمدارهای الکتریکی 1 و 2مدارهای منطقیالکترونیک

تدریس در شهرهای

اهواز، خوزستان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: اهواز، خوزستان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.