مصطفی سبزنی

استاد مصطفی سبزنی

تدریس خصوصی دروس: ریاضی دبیرستان- ریاضی عمومی 1-فیزیک دبیرستان- فیزیک1و2 - آمار و احتمال- زمین شناسی دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی آمار و احتمالات زمین شناسی دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان