میثم صباغان

استاد میثم صباغان

تدریس خصوصی ریاضی

اگر ناراضی بودید,هزینه ای از شما دریافت نمیشود,این بهترین اطمینان برای شماست که به من اعتماد کنید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی ریاضی ریاضی پایه ریاضی سوم دبیرستان ریاضی گسسته ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی هفتم دبیرستان حسابان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان