مهران پاک نژاد

استاد مهران پاک نژاد

تدریس دروس زبان انگلیسی دبیرستان. تدریس دروس رشته معماری. آموزش نرم افزارهای معماری، AutoCAD, 3D Max, Sketch -up, Vray. توسط فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری با 7 سال سابقه کار.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری تنظیم شرایط محیطی کنکور سراسری زبان انگلیسی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان مقدمات طراحی معماری 1 و 2 زبان تخصصی معماری هندسه مناظر و مرایا هندسه کاربردی زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان