تدریس خصوصی توسط مهرداد کریمی

مهرداد کریمی

تدریس خصوصی دروس: انتقال حرارت، عملیات واحد 1 و 2، ریاضی کنکور سراسری، فیزیک کنکور سراسری، ترمودینامیک، محاسبات مهندسی پالایش، شیمی دوم دبیرستان، شیمی سوم دبیرستان، کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، موازنه انرژی و مواد

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

انتقال حرارتعملیات واحد 1 و 2ریاضی کنکور سراسریفیزیک کنکور سراسریترمودینامیکمحاسبات مهندسی پالایششیمی دوم دبیرستانشیمی سوم دبیرستانکاربرد ریاضی در مهندسی شیمیموازنه انرژی و موادشیمی عمومیشیمی کنکور سراسریفیزیک دوم دبیرستانفیزیک سوم دبیرستانسینتیک و طرح راکتورانتقال جرمکنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تدریس در شهرهای

تبریز، آذربایجان شرقی

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تبریز، آذربایجان شرقی

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.