مسعود گل مرادی

استاد مسعود گل مرادی

تدریس خصوصی ریاضی به صورت مفهومی از پایه تا کنکور-

تدریس خصوصی ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه وریاضی عمومی دانشگا ه ها ---خلاق در شیوه تدریس--آموزش اساسی و بنیادی ریاضی، حتی برای کسانی که ریاضی نخوانده اند..توسط کارشناس ارشداز دانشگاه علم وصنعت ایرا

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز ریاضی مبانی ماتریس ها و جبرخطی جبر ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 2 حسابان ریاضی کنکور سراسری معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 1 جبر و احتمال

شهرهای تدریس

اردبیل - اردبیل

سوابق و افتخارات تدریس


فردی صادق وصالح......

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان