مهدی مهرزادی

استاد مهدی مهرزادی

تدریس خصوصی دروس مرتبط با رشته ی مهندسی عمران. ایجاد آمادگی و مشاوره لازم جهت شرکت در آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحلیل سازه 1 و 2 مهندسی پی مکانیک خاک استاتیک و مقاومت مصالح مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان