مریم کیانی

استاد مریم کیانی

تدریس خصوصی عربی توسط دانشجوی دکتری عربی دانشگاه تهران. تدریس درس عربی کلیه مقاطع ورشته ها (اریاضی ، انسانی وتجربی وغیره)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عربی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد- تدریس در دانشگاه و دبیرستان

نظرات شاگردان