مجتبی خزاعی

استاد مجتبی خزاعی

تدریس خصوصی دروس تخصصی مهندسی شیمی (کنترل فرآیند، طراحی راکتور، مکانیک سیالات، انتقال جرم و انتقال حرارت) و فیزیک و شیمی دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنترل فرآیندها انتقال حرارت مکانیک سیالات شیمی عمومی موازنه انرژی و مواد انتقال جرم فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان سینتیک و طرح راکتور

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان