مهسا ایرانی

استاد مهسا ایرانی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی برای دانش آموزان دختر بصورت مفهومی با روشهای نوین تدریس توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه سراسری بناب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1388

نظرات شاگردان