محمد حریرفروش

استاد محمد حریرفروش

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی به دو زبان فارسی و انگلیسی

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی دبیرستان و دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نظرات شاگردان