محمد قدسیان

استاد محمد قدسیان

کارشناس نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی پیشرفته برنامه نویسی کامپیوتر مبانی علم رایانه دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان