مژگان قصابی

استاد مژگان قصابی

تدریس خصوصی دروس فناوری اطلاعات توسط رتبه اول دانشگاه در رشته فناوری اطلاعات تدریس تمام دروس دوره کارشناسی و ارشد در رشته فناوری اطلاعات و گرایش شبکه های کامپیوتری با بیان ساده و قابل فهم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معماری سیستم های کامپیوتری مدارهای منطقی سیستم های خبره شبکه های کامپیوتری مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان تهران - تهران میانه - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • پذیرفته شده در المپیاد ریاضی

نظرات شاگردان