مریم سیدقصیر

استاد مریم سیدقصیر

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی

تدریس کلیه دروس ریاضیات دانشگاه و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان محاسبات عددی جبر خطی سیستم های کنترل خطی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه های پیام نور و ازاد از سال 87 تاکنون

نظرات شاگردان