مهدی فضلی

استاد مهدی فضلی

دروس مهندسی صنایع و تخصصی کنترل پروژه و نگهداری و تعمیرات

زمان مهم ترین داشته انسان است ............. تدریس در منزل خود شما............... بدون اتلاف وقت ...............توسط دکتری مهندسی صنایع................. تدریس خصوصی دروس دانشگاهی و کنکوری مهندسی صنایع

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی تحقیق در عملیات اقتصاد مهندسی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات کنترل  پروژه فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت<br /> دانشجوی دکتری مندسی صنایع<br /> مشاور قلم چی و مدرس دروس دانشگاهی مهندسی صنایع

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان تجربی و انسانی به مدت 4 سال
  • مشاور قلم چی در کنکور کارشناسی به مدت 3 سال
  • 5 سال سابقه تدریس خصوصی دروس ارشد مهندسی صنایع
  • رتبه 42 کنکور دکتری مهندسی صنایع
  • رتبه 72 کنکور ارشد مهندسی صنایع

نظرات شاگردان