مرتضی الیاسی فر

استاد مرتضی الیاسی فر

تدریس خصوصی تیوری احتمالات و آمار مهندسی دانشگاه برای کلیه رشته های دانشگاهی - تدریس خصوصی جبر و احتمال و ریاضیات گسسته مقطع دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات ریاضی گسسته جبر و احتمال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان