محمود برجیان

استاد محمود برجیان

تدریس خصوصی شیمی ، دبیرستان و کنکور با روشی های نوین و ابتکاری، تدریس کاملا مفهومی برای مقاطع مختلف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان