محبوبه بابایی

استاد محبوبه بابایی

تدریس ریاضی و فیزیک از ابتدایی تا دانشگاه

تدریس خصوصی دروس فیزیک دانشگاه و دبیرستان و ریاضی راهنمایی توسط دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس با سابقه ی تدریس طولانی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی مهندسی ریاضی نهم دبیرستان ریاضی پایه ریاضی ششم ابتدایی ریاضی دوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک مکانیک فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک عمومی 2 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک جامدات فیزیک عمومی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس در دانشگاه و موسسات

نظرات شاگردان