مهران آزادبخت

استاد مهران آزادبخت

مثال: تدریس خصوصی دروس فنی و حرفه ای و هم چنین تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق (مدار،الکترونیک ........

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 مدارهای الکتریکی 1 و 2 الکترونیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها ریاضی کنکور سراسری مدارهای منطقی الکترومغناطیس مدارهای الکترونیکی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی تهران - تهران شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان