محمد رضا امانی پور

استاد محمد رضا امانی پور

آموزش فیزیک دبیرستان به صورت مفهومی و پایه ای با قیمت مناسب با توجه به مقطع تحصیلی. یادگیری آسان و ارزان...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اپتیک فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی مقطع ارشد الکترواپتیک-اپتوالکترونیک<br /> کارشناسی فیزیک

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نظرات شاگردان