ملیحه اکبری

استاد ملیحه اکبری

تدریس خصوصی دروس ریاضی وفیزیک و زبان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی فیزیک و دانشجوی برتر رشته فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان