محسن اقایاری

استاد محسن اقایاری

تدریس خصوصی تضمینی شیمی توسط کارشناس ارشد پژوهشگر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در رشته شیمی فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی تجزیه شیمی عمومی فیزیک کنکور سراسری شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان