علیرضا خسروی

استاد علیرضا خسروی

تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه در اصفهان توسط دانشجوی فیزیک هسته ای دانشگاه اصفهان. بعد از برگزاری جلسه اول در صورت عدم تمایل به ادامه، جلسه اول رایگان خواهد بود. 09130873042

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

نسبیت فیزیک هسته ای ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک عمومی آمار و احتمالات فیزیک عمومی 2 ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 1 ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان