فیروزه گامرانی

استاد فیروزه گامرانی

تدریس خصوصی شیمی با تضمین کسب نمره بالا توسط دبیر 25 سال سابقه در مناطق 5 و 6 تهران و مدارس سمپاد .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نظرات شاگردان