مصطفی کلانتری

استاد مصطفی کلانتری

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی و همچنین دروس پایه ای رشته ی مهندسی برق توسط رتبه ی 187 کنکور سراسری ریاضی در سال 88 و رتبه ی 40 کارشناسی ارشد برق در سال 92

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترونیک صنعتی الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی ریاضی مهندسی ریاضی کنکور سراسری هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان فیزیک کنکور سراسری آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی هندسه تحلیلی و جبر خطی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل شدن با معدل 17.45 در مقطع کارشناسی رشته ی مهندسی برق از دانشکاه صنعتی امیرکبیر
  • رتبه ی 187 کنکور سراسری ریاضی در سال 88 و رتبه ی 40 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

نظرات شاگردان