کاملیا شجاعی

استاد کاملیا شجاعی

مکالمه و گرامر زبان فرانسه و انگلیسی کودکان

مکالمه و گرامر زبان فرانسه به کلیه سنین

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فرانسه کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان