کیانوش مرادی

استاد کیانوش مرادی

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی کلاس های ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم و متوسطه دوره دوم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان