کیاوش حبیبی کیا

استاد کیاوش حبیبی کیا

تدریس ریاضیات دبیرستان و دانشگاه

تدریس مفهومی دروس ریاضی دبیرستان و دانشگاه با قیمت مناسب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

محاسبات عددی جبرخطی عددی جبر خطی آنالیز عددی ریاضی گسسته معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • سابقه ی تدریس دروس ریاضی در دانشگاه

نظرات شاگردان