خدیجه احمدی

استاد خدیجه احمدی

تدریس خصوصی و جمعی ریاضی و فیزیک

تدریس مفهومی ریاضی و فیزیک برای دانش آموزان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان