جواد پادگانه

استاد جواد پادگانه

تدریس خصوصی و گروهی زیست شناسی و زبان انگلیسی دبیرستان و کنکور به شیوه جدید ، مفهمومی و تضمینی..جلسه اول رایگان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژِی ،کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،با توانایی تدریس فوقالعاده

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان