حسین کاری

استاد حسین کاری

عربی کنکور برای تمامی رشته ها

تدریس عربی کنکور سراسری برای تمامی رشته ها.فقط کافی است یک جلسه تجربه کنید.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان