حمیدرضا هزاوه

استاد حمیدرضا هزاوه

تدریس دروس شیمی و فیزیک کنکور توسط دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران با درصد فیزیک 82% در کنکور سراسری - تدریس دروس پایه دانشگاه و تخصصی مهندسی شیمی توسط دانشجوی المپیادی مهندسی شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی فیزیک ترمودینامیک ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان انتقال جرم شیمی آلی شیمی تجزیه فیزیک کنکور سراسری انتقال حرارت کنترل فرآیندها سینتیک و طرح راکتور ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی موازنه انرژی و مواد شیمی کنکور سراسری شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • قرار گرفتن در سهمیه استعداد های درخشان برای کارشناسی ارشد
  • مدیریت گروه آموزشی میان بر
  • سابقه مشاوره و تدریس در کانون فرهنگی آموزش
  • راه یابی به المپیاد علمی مهندسی شیمی
  • فیزیک و شیمی بالای 80% در کنکور سراسری
  • رتبه زیر 500 کنکور سراسری

نظرات شاگردان