حسین جمالی

استاد حسین جمالی

تدریس خصوصی دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق قدرت آموزشی مفید در حد آمادگی و اعتماد بنفس کامل در آن درس.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

شهرهای تدریس

اسفراین - خراسان شمالی شیروان - خراسان شمالی بجنورد - خراسان شمالی مانه و سملقان - خراسان شمالی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان