حسین باقری

استاد حسین باقری

.تدریس خصوصی دروس ریاضی وفیزیک از پایه تا دانشگاه و همچنین دروس تخصصی رشته مکانیک و هوافضا، استاتیک دینامیک مقاومت مصالح ترمو دینامیک مکانیک سیالات و......کیفیت تدریس خود،تبلیغ است .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک تحلیلی 1 و 2 معادلات دیفرانسیل دینامیک فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 مبانی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 مکانیک سیالات استاتیک و مقاومت مصالح فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس در دانشگاه آزاد وعلم کاربردی وانجام چندین پروژه تحقیقاتی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان