حجت اله مختاری

استاد حجت اله مختاری

تدریس فیزیک ، فراتر از آنچه در مدرسه آموخته اید .توسط دانشجوی دکتری فیزیک-دانشگاه تهران. اگر به دنبال نمرات عالی از دروس فیزیک هستید .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد کامپیوتر در فیزیک مکانیک آماری فیزیک حالت جامد مکانیک کوانتومی 1 و2 الکترومغناطیس ریاضی فیزیک 1 و 2 مکانیک تحلیلی 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان