تدریس خصوصی توسط اکبر حیدری

اکبر حیدری

اولین جلسه به صورت آزمایشی و رایگان خواهد بود. کلاسها به صورت کاملا مفهومی و با با ارائه دید بهتر به مسائل صورت خواهد گرفت.

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

مدارهای مجتمع CMOSشیمی دوم دبیرستانشیمی سوم دبیرستانریاضی فیزیک 1 و 2فیزیک عمومیفیزیک دوم دبیرستانفیزیک سوم دبیرستانکنکور کارشناسی ارشد ریاضیتوابع مختلطمدارهای منطقی پیشرفتهمدارهای منطقیریاضی کنکور سراسریفیزیک الکترونیکساختار کامپیوتر و میکروپروسسورفیلتر و سنتزهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستاناقتصاد مهندسیهندسه تحلیلی و جبر خطیریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیسیستم های مخابرات نوریسیستم های کنترل خطیشبکه های مخابراتیالکترونیکالکترومغناطیسنقشه کشی مهندسی برقمدارهای پالس و دیجیتالمدارهای مخابراتیجبر و احتمالسیگنال ها و سیستم هافیزیک مدرنمخابراتتحلیل سیستم های انرژی الکتریکیسیستم های دیجیتال 1 و 2ریاضی عمومی 1ماشین های الکتریکی 1 و 2ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوبحسابانپردازش سیگنال های دیجیتالفیزیک کنکور سراسریریاضی مهندسیمدارهای الکتریکی 1 و 2مبانی مهندسی برقآنتنفیزیک عمومی 1مخابرات بی سیمالکترونیک صنعتیآمار و احتمالاتجبر خطیجبرخطی عددیفیزیک عمومی 2طراحی سیستم های دیجیتالحساب دیفرانسیل و انتگرالطراحی سیستم های ریزپردازندهآمار و مدلسازی دبیرستانمدارهای الکترونیکیکنکور کارشناسی ارشد مهندسی برقریاضی گسستهمخابرات دیجیتالریاضی عمومی 2شیمی کنکور سراسریمعادلات دیفرانسیل

تدریس در شهرهای

تهران، تهرانکرج، البرز

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تهران، تهران

افتخارات و سوابق


  • مقالات ر زمینه الکترونیک و مخابرات
این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.