حسن ذادق آبادی

استاد حسن ذادق آبادی

تقویت پایه و آمادگی برای امتحانات نهایی و هم چنین ذکر نکات کنکوری مفید و کلیدی فیزیک و ریاضی دبیرستان و پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان دینامیک ماشین دینامیک محاسبات عددی فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان