حمید رضا اسداله

استاد حمید رضا اسداله

طراح سوالهای کنکور و مشاوره یر انتخاب رشته تحصیلی و مشاوره در پایان نامه های دانشجو یی دانشگاهها و سابقه بیش از هشت سال تدریس در موسسه های دولتی وخصوصی یر تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان روش تحقیق اصول مدیریت و تیوری سازمان اصول علم اقتصاد 1 و 2

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب مدرس دانشگاه هستم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان