حسین طاهریان فرد

استاد حسین طاهریان فرد

تدریس خصوصی دروس فیزیک پایه 1 و 2، الکترومغناطیس ، کوانتم، آماری و همچنین ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه 4 کنکور دکتری تخصصی و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی فیزیک 1 و 2 مکانیک آماری مکانیک کوانتومی 1 و2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان