حسین مخدومی

استاد حسین مخدومی

مدرس دانشگاه با چهار سال سابقه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال فیزیک جدید 1 و 2

شهرهای تدریس

سنندج - کردستان همدان - همدان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه مازندران

نظرات شاگردان