حمیدرضا جویپازاده

استاد حمیدرضا جویپازاده

تدریس خصوصی شیمی سوم ، ریاضی اول و دوم دبیرستان، شیمی کوانتومی، نرم افزار wolfram mathematica و نرم افزارهای شیمی محاسباتی توسط دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی عمومی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • دارنده 4 مقاله بین المللی در زمینه شیمی کوانتومی و شیمی محاسباتی
  • رتبه 16 کنکور دکتری شیمی فیزیک
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • رتبه 191 کنکور کارشناسی ارشد شیمی

نظرات شاگردان