حسین حیدری

استاد حسین حیدری

تدریسس خصوصی فیزیک دبیرستان و دانشگاه و ریاضی عمومی توسط دانشجوی دکترای دانشگاههای سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک دوم دبیرستان فیزیک مکانیک فیزیک عمومی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک حرارت فیزیک پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان